Societas biochemica, biophysica et microbiologica Fenniae eli "Biobio-seura" on suomalainen valtakunnallinen tieteellinen yhdistys. Seuran tavoitteena on edistää oman alansa tutkimusta ja toimintaa Suomessa.


Seuran toimialaan kuuluvat biokemia, biofysiikka, mikrobiologia, kasvifysiologia, eläinfysiologia, virologia ja ravitsemustiede, glykobiologia sekä proteomiikka. Biotekniikka ja molekyylibiologia ovat keskeisiä kaikilla näillä aloilla, mutta seuran toimintaan mahtuvat hyvin myös lääketieteellinen perustutkimus, ympäristö- ja elintarvikemikrobiologia, solubiologia ja bioteknologian alan kaupallinen tutkimus.

Seuralla on kolme aktiivista alajaosta, sekä paikallisjaos Oulussa.

Peptidijaos, Finnish Peptide Society

Glykojaos, Suomalaisten glykotutkijoiden verkosto

Proteomiikkajaos, FinnProt

Oulun Biokemistiseura ry

Juhlavuoden AIV-palkinto professori Hania Szajewskalle

10.12.2015, Helsinki

Lue lisää...

"Mitä mittaat, sitä saat!" Tieteessä tapahtuu-foorumi

20.10.2015, Helsinki

Lue lisää...

FIPS/FinMedChem/ Synthetic chemistry symposiumi

24.-27.8.2015, Helsinki

Lue lisää...

Biobio-seuran vuosikokous

21.4.2015, Biomedicum, Helsinki

Lue lisää...