Societas biochemica, biophysica et microbiologica Fenniae eli "Biobio-seura" on suomalainen valtakunnallinen tieteellinen yhdistys. Seuran tavoitteena on edistää oman alansa tutkimusta ja toimintaa Suomessa.


Seuran toimialaan kuuluvat biokemia, biofysiikka, mikrobiologia, kasvifysiologia, eläinfysiologia, virologia ja ravitsemustiede, glykobiologia sekä proteomiikka. Biotekniikka ja molekyylibiologia ovat keskeisiä kaikilla näillä aloilla, mutta seuran toimintaan mahtuvat hyvin myös lääketieteellinen perustutkimus, ympäristö- ja elintarvikemikrobiologia, solubiologia ja bioteknologian alan kaupallinen tutkimus.

Seuralla on kolme aktiivista alajaosta, sekä paikallisjaos Oulussa.

Peptidijaos (Finnish Peptide Society)

Glykojaos (Finnish Glycoscience Network)

Proteomiikkajaos (Finnish Proteomics Society)

Oulun Biokemistiseura ry

AIV-palkinnonsaajan juhlaluento ja palkinnonjakotilaisuus

6.11.2017 Viikki Biocenter, Helsinki

Lue lisää...

Biotieteiden koulutusta journalisteille

25.9.2017, Helsinki

Lue lisää...

Symposium: "Finnish microbes - an underused resource"

4.5.2017, Helsinki

Lue lisää...

Seuran sääntömääräinen vuosikokous 2017

Vuosikokouksen pöytäkirjat

Lue lisää...