Societas biochemica, biophysica et microbiologica Fenniae eli "Biobio-seura" on suomalainen valtakunnallinen tieteellinen yhdistys. Seuran tavoitteena on edistää oman alansa tutkimusta ja toimintaa Suomessa.


Seuran toimialaan kuuluvat biokemia, biofysiikka, mikrobiologia, kasvifysiologia, eläinfysiologia, virologia ja ravitsemustiede, glykobiologia sekä proteomiikka. Biotekniikka ja molekyylibiologia ovat keskeisiä kaikilla näillä aloilla, mutta seuran toimintaan mahtuvat hyvin myös lääketieteellinen perustutkimus, ympäristö- ja elintarvikemikrobiologia, solubiologia ja bioteknologian alan kaupallinen tutkimus.

Seuralla on kolme aktiivista alajaosta, sekä paikallisjaos Oulussa.

Peptidijaos, Finnish Peptide Society

Glykojaos, Suomalaisten glykotutkijoiden verkosto

Proteomiikkajaos, FinnProt

Oulun Biokemistiseura ry

Oulu Bioscience Networking event

21.11.2014 Olun yliopistolla

Lue lisää...

Biobio-seura etsii sihteeriä

Mielenkiintoinen tehtävä tieteellisessä ympäristössä

Lue lisää...

FinnProt 10-vuotta -juhlasymposium

7.11.2014, Logomo, Turku

Lue lisää...

Rekistöröidy EBSA:n uutisryhmään

Kerran kuukaudessa lähetettävä uutiskirje sisältää ajankohtaista tietoa biofysiikasta