Societas biochemica, biophysica et microbiologica Fenniae eli "Biobio-seura" on suomalainen valtakunnallinen tieteellinen yhdistys. Seuran tavoitteena on edistää oman alansa tutkimusta ja toimintaa Suomessa.


Seuran toimialaan kuuluvat biokemia, biofysiikka, mikrobiologia, kasvifysiologia, eläinfysiologia, virologia ja ravitsemustiede, glykobiologia sekä proteomiikka. Biotekniikka ja molekyylibiologia ovat keskeisiä kaikilla näillä aloilla, mutta seuran toimintaan mahtuvat hyvin myös lääketieteellinen perustutkimus, ympäristö- ja elintarvikemikrobiologia, solubiologia ja bioteknologian alan kaupallinen tutkimus.

Seuralla on kolme aktiivista alajaosta, sekä paikallisjaos Oulussa.

Peptidijaos, Finnish Peptide Society

Glykojaos, Suomalaisten glykotutkijoiden verkosto

Proteomiikkajaos, FinnProt

Oulun Biokemistiseura ry

FIPS/FinMedChem/ Synthetic chemistry symposiumi

24.-27.8.2015, Helsinki

Lue lisää...

Helsingin yliopisto hakee kahta MIKROBIOLOGIAN YLIOPISTONLEHTORIA

haku viim. 5.6.2015

Lue lisää...

Biobio-seuran vuosikokous

21.4.2015, Biomedicum, Helsinki

Lue lisää...

Advanced Proteomics -kurssi

20.-24.4.2015, Helsinki

Lue lisää...