Hallitus

Puheenjohtaja
Dos. Hannu Koistinen
Haartman-instituutti, Biomedicum Helsinki
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto

Varapuheenjohtaja 
Dos. Peter Sarin
Molekulaaristen ja integratiivisten biotieteiden tutkimusohjelma
Helsingin yliopisto

Taloudenhoitaja
FT Mirka Lampi
Molekulaaristen ja integratiivisten biotieteiden tutkimusohjelma
Helsingin yliopisto

Sihteeri
FM Ruusu-Maaria Merivirta
Research Program in Systems Oncology
Helsingin yliopisto
secretary@biobio.org

Jäsenet
Dos. Marc Baumann
Meilahti Clinical Proteomics Core Facility
Helsingin yliopisto

Prof. Ilpo Vattulainen
Fysiikan osasto
Helsingin yliopisto

Dos. Jenni Hultman
Mikrobiologian osasto
Helsingin yliopisto

Dos. Jussi Jäntti
Synteettinen biologia
VTT

FT Mikko Karpale
Biolääketieteellinen tutkimusyksikkö
Oulun yliopisto

Prof. Vesa Hytönen
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Tampereen yliopisto