Kattojärjestöt ja Suomen Kansallinen Biotieteiden Komitea

Kansainvälinen toiminta

Biobio-seura on jäsenenä seuraavissa kansainvälisissä tiedejärjestöissä, joissa seuraa edustaa Suomen Kansallinen Biotieteiden Komitea. Komitea toimii suomalaisen tieteen edustajana näissä organisaatioissa käyttämällä puhe- ja äänivaltaa sekä esittämällä suomalaisia jäseniä erilaisiin kansainvälisiin komiteoihin.

Kansalliskomitean toimintaa koordinoivat ja tukevat Suomen Tiedeakatemiat, jotka allokoivat valtionavustuksia Opetus- ja kulttuuriministeriöltä eri tieteenalojen kansalliskomiteoille. Kansalliskomiteat muodostavat laajan tutkijoiden asiantuntijaverkoston, jossa on edustettuna tieteellisiä seuroja, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Suomen Tiedeakatemiat pyrkivät parantamaan tutkimuksen teon edellytyksiä ja tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Ne osallistuvat tiedepoliittiseen keskusteluun ja edistävät tutkimustiedon hyödyntämistä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Tällä hetkellä biotieteiden kansalliskomitean hallituksen muodostavat Biobio-seuran hallituksen jäsenet. Komitean tavoite on edistää biotieteiden vaikuttavuutta ja yhdistää suomalainen biotieteiden yhteisö kansainvälisiin katto-organisaatioihin.

Kansainvälisillä kattojärjestöillä on tarjottavana paljon erilaisia apurahoja Biobio-seuran jäsenille.

Biobio-seura on myös suomalaisen Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.


FEBS; Federation of European Biochemical Societies
 


FEMS; The Federation of European Microbiological Societies


EBSA; European Biophysical Societies' Association


IUBMB; International Union of Biochemistry and Molecular Biology

 


IUMS; International Union of Microbiological Societies


IUPAB; International Union for Pure and Applied Biophysics
 

Muut kumppanit:

World Society for Virology