Suomen Kansallinen Biotieteiden Komitea

Biobio-seura on jäsenenä seuraavissa kansainvälisissä tiedejärjestöissä, joissa seuraa edustaa Suomen Kansallinen Biotieteiden Komitea. Komitea toimii suomalaisen tieteen edustajana näissä organisaatioissa käyttämällä puhe- ja äänivaltaa sekä esittämällä suomalaisia jäseniä erilaisiin kansainvälisiin komiteoihin.

Kansalliskomitean toimintaa koordinoivat ja tukevat Suomen Tiedeakatemiat, jotka allokoivat valtionavustuksia Opetus- ja kulttuuriministeriöltä eri tieteenalojen kansalliskomiteoille. Kansalliskomiteat muodostavat laajan tutkijoiden asiantuntijaverkoston, jossa on edustettuna tieteellisiä seuroja, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Suomen Tiedeakatemiat pyrkivät parantamaan tutkimuksen teon edellytyksiä ja tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Ne osallistuvat tiedepoliittiseen keskusteluun ja edistävät tutkimustiedon hyödyntämistä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Tällä hetkellä biotieteiden kansalliskomitean hallituksen muodostavat Biobio-seuran hallituksen jäsenet. Komitean tavoite on edistää biotieteiden vaikuttavuutta ja yhdistää suomalainen biotieteiden yhteisö kansainvälisiin katto-organisaatioihin.

Kansainvälisillä kattojärjestöillä on tarjottavana paljon erilaisia apurahoja Biobio-seuran jäsenille.

Biobio-seura on myös suomalaisen Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.