A.I. Virtanen -palkinto

Biobio-seura, Suomalaisten Kemistien Seura ja Ravitsemuksen Tutkimussäätiö yhdessä myöntävät arvostetun tiedemiehen ja nobelistin, Artturi Ilmari Virtasen, tieteellisen työn muistoksi perustetun A.I. Virtanen -palkinnon suomalaiselle tai ulkomaalaiselle tutkijalle tunnustuksena ansiokkaasta ja uraauurtavasta tutkimustyöstä.

Joka toinen vuosi jaettava palkinto myönnetään henkilölle, joka tekee kansainvälisesti arvostettua korkeatasoista tutkimusta jollakin palkinnon myöntävien tahojen edustamalla toiminta-alueella. Palkintoa myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että valittu henkilö on edelleen aktiivinen ja menestyksekästä työtä tekevä tutkija. Palkinnonsaajan tulee myös olla ennakkoluuloton ja uusien ongelmien ratkaisemiseen paneutuva. Lisäksi korostetaan poikkitieteellisyyttä.

Palkinto koostuu kunniakirjasta, rahapalkinnosta sekä kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen suunnittelemasta hopeisesta A. I. Virtanen-mitalista.

A.I. Virtanen-palkinnon saajat aikajärjestyksessä tutkimusaloineen: 

2023 Sara Wickström, solubiologia

2021 Pentti Huovinen, bakteriologia

2019 Tapio Salmi, kemia
2017 Johanna Ivaska, solubiologia
2015 Hania Szajewska, ravitsemustiede
2013 Kari Alitalo, lääketiede
2011 Markku Leskelä, kemia
2009 Pirjo Pietinen, ravitsemustiede
2006 Kai Simons, biokemia, molekyylibiologia
1997 Pekka Pyykkö, kemia
1995 Ari Helenius, biokemia, solubiologia
1993 - palkintoa ei jaettu
1991 Pirjo Mäkelä, lääketiede (bakteriologia)
1989 Mårten Wikström, biotekniikka, biofysiikka
1987 Esko Nurmi, eläinlääketiede
1985 Leevi Kääriäinen, molekyylibiologia
1983 Tor-Magnus Enari, biokemia
1981 Jarmo Visakorpi, lääketiede (lastentautioppi)
1979 Ichiro Chibata, biotekniikka
1975 Melvin Calvin, biokemia
1974 Eino Kulonen, lääketieteellinen kemia
1970 Nils Ellfolk, proteiinikemia
1965 1. kappale A.I. Virtanen, 2. kappale Kansallismuseo

 


A.I. Virtanen -mitali

Vuonna 1961 Societas Biochemica, Biophysica et Microbiologica Fenniae ry:n silloinen hallitus päätti juhlistaa perustajaansa teettämällä kuvanveistäjä Aimo Tukiaisella A.I. Virtanen -mitalin. Mitalia lyötiin 20 kpl, joista ensimmäinen luovutettiin seuran perustajalle A.I. Virtaselle ja toinen Kansallismuseoon. Mitalit valmistettiin seuran tukijäsenten avustuksella ja tuella. Alkuperäisen A.I. Virtanen-mitalierän viimeinen hopeinen mitali luovutettiin yhdessä Suomalaisten Kemistien Seuran ja Ravitsemuksen Tutkimussäätiön kanssa professori Johanna Ivaskalle osana A.I. Virtanen -palkintoa marraskuussa 2017.

Vuoden 2017 Biobio-seura kääntyi kunnia- ja emeritusjäsentensä, sekä säätiöiden ja yhdistysten puoleen uuden mitalierän lyöttämiseksi.

Biobio-seuran hallitus kiittää lämpimästi kaikkia tukijoita. Osallistumisenne ansiosta saimme lyötettyä erän hopeisia mitaleita, yhteensä 25 kappaletta. Erän ensimmäinen mitali luovutettiin tekijänoikeuksien haltijan, Aimo Tukiaisen perikunnan toivomusten mukaisesti mitalin suunnittelijan perintöä vaalivalle Taidekeskus Purnulle. Uuden mitalierän myötä voimme jatkossakin kunnioittaa nobelisti A.I. Virtasta ja hänen ansiokasta tutkimustyötään, kannustaa ansioituneita tutkijoita urallaan eteenpäin ja vaalia näin tieteelliseen työhön liittyvää suomalaista kulttuuriperintöä.

Uuden A.I. Virtanen-mitalierän päätukijat:

Johan Järnefelt
Marjaana Ellfolk
Dennis Bamford
Sirkka Keränen
Karri Wichmann
Matti Sarvas
Reijo Vihko
Hannu Koistinen
Timo Korhonen
Kristiina Mäkinen
Marc Baumann

Suomen Peptidiseura (FIPS)
Ravitsemuksen Tutkimussäätiö
Suomalaisten Kemistien Seura

Lisäksi yksi nimettömänä osallistunut.

Muut tukijat:

Pirjo Veijalainen
Yrjö Mälkki
Oili Hietala
Seija Mäkinen

Lisäksi kaksi nimettömänä osallistunutta.